KANUTOUREN – RAUS AUS DEM ALLTAG, REIN INS BOOT

FIRMEN & VEREINE

  • 750 kcal / hour
  • 5 paricipants
  • Difficulty: Medium